GIỚI TỪ NƠI CHỐN-PHƯƠNG HƯỚNG

Phương hướng chính là sự biểu thị về hướng đi của một sự vật. Trong tiếng trung để biểu thị về địa điểm hay phương hướng chúng ta thường sử dụng các giới từ chỉ phương hướng hay địa điểm. Vậy bạn đã biết cách sử dụng các giới từ phương hướng trong tiếng trung

GIỚI TỪ CHỈ SỰ LIÊN CAN (P2)

Ở bài học trước chúng ta đã được học về mọt vài giới từ chỉ sự liên quan. Các bạn đã nắm chắc và sử dụng tốt các giới từ chỉ sự liên can đấy chưa ạ ? Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về những giới từ chỉ sự liên quan tiếp theo

GIỚI TỪ CHỈ ĐỐI TƯỢNG (P2)

Ở bài học trước chúng ta đã được học những giới từ chỉ đối tượng. Bạn đã học hết và sử dụng thành thạo những giới từ chỉ đối tượng đã học chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu nhưng giới từ chỉ đối tượng còn lại nhé! Hi vọng sau bài học

.