GIỚI TỪ CHỈ ĐỐI TƯỢNG (P1)

Giới từ đóng vai trò rất lớn trong câu .Giới từ trong tiếng Trung không thể đứng đơn độc làm thành phần câu. Nó phải đi cùng với danh từ, đại từ hoặc cụm từ để tạo thành cụm giới từ mới có thể làm 1 thành phần trong câu. Vì vậy để câu văn

Các giới từ thường gặp trong tiếng Trung

Giới từ là những từ đứng trước danh từ, đại từ hoặc đoản ngữ tạo thành cụm giới từ chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, đối tượng, nguyên nhân, phương thức…của hành động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số giới từ thường gặp trong tiếng Trung nhé. 1. 按照/依照: /àn

.