GIỚI TỪ CHỈ SỰ SO SÁNH

Khi muốn so sánh hai sự việc, hành động thì chúng ta thường sử dụng các giới từ chỉ so sánh. Mặc dù không nhiều nhưng lại là một chủ điểm ngữ pháp rất quan trong. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về các giới từ chỉ so sánh nhé! 1. Giới từ:

Các giới từ thường gặp trong tiếng Trung

Giới từ là những từ đứng trước danh từ, đại từ hoặc đoản ngữ tạo thành cụm giới từ chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, đối tượng, nguyên nhân, phương thức…của hành động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số giới từ thường gặp trong tiếng Trung nhé. 1. 按照/依照: /àn

.