GIỚI TỪ NGUYÊN NHÂN MỤC ĐÍCH

Trong tiếng trung để biểu thị nguyên nhân mục chúng ta thường sử dụng các giới từ liên quan đến nguyên nhân, mục đích. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu kỹ hơn về các giới từ chỉ nguyên nhân mục đích nhé.   1. 为 hoặc 为了thường đứng đầu câu, đứng đầu vế

Các giới từ thường gặp trong tiếng Trung

Giới từ là những từ đứng trước danh từ, đại từ hoặc đoản ngữ tạo thành cụm giới từ chỉ thời gian, nơi chốn, phương hướng, đối tượng, nguyên nhân, phương thức…của hành động. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu một số giới từ thường gặp trong tiếng Trung nhé. 1. 按照/依照: /àn

.