GIỚI TỪ NGUYÊN NHÂN MỤC ĐÍCH

Trong tiếng trung để biểu thị nguyên nhân mục chúng ta thường sử dụng các giới từ liên quan đến nguyên nhân, mục đích. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu kỹ hơn về các giới từ chỉ nguyên nhân mục đích nhé.   1. 为 hoặc 为了thường đứng đầu câu, đứng đầu vế

.