GIỚI TỪ CHỈ ĐỐI TƯỢNG (P2)

Ở bài học trước chúng ta đã được học những giới từ chỉ đối tượng. Bạn đã học hết và sử dụng thành thạo những giới từ chỉ đối tượng đã học chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu nhưng giới từ chỉ đối tượng còn lại nhé! Hi vọng sau bài học

.