Trung tâm tiếng Trung Nghiêm Thùy Trang tham dự tuần giao lưu tập huấn tại Trung Quốc

Ngày 12/07/2018 vừa qua, cô Trang đã tham dự tuần giao lưu và tập huấn các giáo viên giảng dạy tiếng Trung trên toàn thế giới. Chương trình được tổ chức bởi học viện Khổng Tử và văn phòng hội đồng tiếng Hoa Quốc Tế nhằm kết nối các giáo viên giảng dạy tiếng Trung

.