Động từ năng nguyện trong tiếng Trung

Chào các bạn học viên thân mến! Như các bạn đã biết, động từ là một thành phần quan trọng trong câu vị ngữ động từ. Trong đó, động từ là những từ biểu thị hành động, chủ yếu làm vị ngữ trong câu. Thông thường các động từ có thể nhận 不,没để biểu thị

.