10 CÂU CHUYỆN NHỎ Ý NGHĨA LỚN

前言:小故事大道理,那些我们一笑而过的冷笑话,往往寓意深刻,阅后恍 然大悟。 Qián yán: Xiǎo gù shì dà dào lǐ, nà xiē wǒ men yī xiào ér guò de lěng xiào huà, wǎng wǎng yù yì shēn kè, yuè hòu huǎng rán dà wù Lời nói đầu: những câu chuyện nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, những câu chuyện hài mà bên trong có ngụ ý

.