NGỮ PHÁP CÂU SO SÁNH CHỮ ”比“

Tiếp tục bài bài học tiếng trung hôm nay, chúng ta cùng nhau học tiếp bài học liên quan đến ngữ pháp tiếng Trung nhé. Các bạn nào dù học tiếng Trung Quốc chính quy hay ở các trung tâm tiếng Trung thì cũng tham khảo thêm để mở rộng kiến thức nhé. Vì bài

NGỮ PHÁP CÂU CHỮ “把”

Nhắc đến ngữ pháp tiếng trung thì không thể không nhắc đến câu chữ ” 把”, Mặc dù câu chữ 把 được xem là một ngữ pháp rất quan trong kể cả trong các kỳ thi và cả trong khẩu ngữ hằng ngày. Tuy nhiên nhiều bạn cảm thấy rất khó khăn và sử dụng

MỘT SỐ CÁCH DIỄN ĐẠT ĐỀ NGHỊ, ĐỀ XUẤT TRONG TIẾNG TRUNG

你看,。。。好不好?: Bạn xem /nǐ kàn , …. hǎo bù hǎo ?/ –> Với câu này vừa dùng để diễn đạt ý đề xuất vừa diễn đạt sự thương lượng.   如:你看,这样做好不好? /rú : nǐ kàn , zhè yàng zuò hǎo bù hǎo ?/ Bạn xem làm như thế này có được không?     2.要不然,。。。:

.