XIN LỖI TRONG TIẾNG TRUNG

Xin lỗi là mẫu câu mà chúng ta nên tránh trong các cuộc giao tiếp, hội thoại, tuy nhiên chúng ta lại thường gặp nhiều nhất trong bất kỳ ngôn ngữ nào.Vậy cách nói xin lỗi trong tiếng trung khi làm phiền người khác hoặc khi mắc sai lầm như thế nào ? Hôm nay cùng

.