BIỂU ĐẠT HIỆN TẠI ĐƠN

Khi muốn biểu đạt thì hiện tại đơn thì chúng ta cần sử dụng đến các mẫu câu biểu thị đang xay ra tại hiện tại. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về cách dùng những mẫu câu biểu đạt hiện tại nhé! 1. Thì hiện tại đơn Biểu thị những hành động

.