CÁC TỪ CHỈ SỰ THƯỜNG XUYÊN

Trong tiếng trung thì khi muốn nói về hoạt động thường xuyên có tính lặp lại thì sẽ sử dụng các từ đi kèm để biểu thị sự thường xuyên. Các bạn đã biết những từ gì chưa? Cách sử dụng nó như thế nào ? Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu kỹ

.