下去 hay下来?

Bổ ngữ xu hướng (BNXH) là một trong những điểm ngữ pháp phức tạp gây khó khăn cho người học. Trước đây, tại website đã có bài viết nói về bổ ngữ xu hướng đơn và kép. Tuy nhiên, trong số đó vẫn còn những cặp bổ ngữ mà chúng ta có thể tách ra

BỔ NGỮ XU HƯỚNG KÉP

  Bài học trước chúng ta đã được học về phần đầu tiên là bổ ngữ xu hướng đơn. Hôm nay chúng tiếp tục cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu sâu hơn về bổ ngữ xu hướng đó là phần bổ ngữ xu hướng kép. 1. Khái niệm Bổ ngữ xu hướng kép làm bổ

BỔ NGỮ XU HƯỚNG ĐƠN

  Nhằm phục vụ cho các bạn nắm bắt về những ngữ pháp khó, nâng cao từ đó các bạn có thể hoàn thành các kỳ thi hay đơn giản là sử dụng thành thạo trọng giao tiếp. Bổ ngữ xu hướng là một trong những cấu trúc khá phức tạp của tiếng trung. Cùng

.