BỔ NGỮ XU HƯỚNG KÉP

  Bài học trước chúng ta đã được học về phần đầu tiên là bổ ngữ xu hướng đơn. Hôm nay chúng tiếp tục cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu sâu hơn về bổ ngữ xu hướng đó là phần bổ ngữ xu hướng kép. 1. Khái niệm Bổ ngữ xu hướng kép làm bổ

.