BỔ NGỮ XU HƯỚNG ĐƠN

  Nhằm phục vụ cho các bạn nắm bắt về những ngữ pháp khó, nâng cao từ đó các bạn có thể hoàn thành các kỳ thi hay đơn giản là sử dụng thành thạo trọng giao tiếp. Bổ ngữ xu hướng là một trong những cấu trúc khá phức tạp của tiếng trung. Cùng

.