MẪU CÂU TRONG BỆNH VIỆN

Bệnh viện là một chủ đề rất hữu ích trong cuộc sống khi bạn sinh sống và làm việc trong môi trường sử dụng tiếng Trung. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng Tiếng Trung Anfa học mẫu câu tiếng Trung giao tiếp tại bệnh viện, mô tả triệu chứng bệnh bằng tiếng Trung

.