TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ BẢO HIỂM (1)

亲爱同学们好! Bảo hiểm cũng đang là một trong những ngành nghề khá hot hiện nay. Trong lĩnh vực bảo hiểm có một số từ vựng tiếng Trung mang tính chất từ vựng chuyên ngành, chỉ dùng riêng cho từng lĩnh vực cụ thể, nên hô nay trung tâm sẽ cung cấp cho các bạn một

.