TỰ HỌC CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Khi bắt đầu bước vào tiếp cận một ngôn ngữ mới thì hầu như đa số các bạn học viên sẽ cảm thấy lúng túng cho việc phải chuẩn bị những gì, phải bắt đầu từ đâu. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu kỹ năng tự học cho người mới bắt đầu nhé

MẪU CÂU THƯỜNG DÙNG (P1)

  Trong tiếng trung có các mẫu câu kết nôi lại với nhau để tạo nên những câu hoàn chỉnh với những mũ đích khác nhau. Hôm nay cũng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu rõ hơn về các mẫu câu thường dùng trong tiếng trung nhé. Hi vong với bài viết này bạn sẽ lưu

.