PHÂN BIỆT GIỮA 怎么样 VÀ 什么样

怎么样 /zěn me yàng/ (1) Câu hỏi thiên về tính chất, trạng thái bên trong 他究竟是一个怎么样的人? /Tā jiù jìng shì yī gè zěn me yàng de rén?/ Anh ấy rốt cuộc là người như thế nào?   (2) Dùng trước động từ diễn đạt về phương thức của động tác 你告诉我怎么样说,好吗? /Nǐ gào sù wǒ

.