TRỢ TỪ KẾT CẤU “地”

Trong tiếng trung xuất hiện 3 trợ từ kết cấu đề được đọc là /de/ là 的,得,地. Ở bài học trước chúng ta đã được tìm hiểu về 的. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu sang trợ từ kết cấu thứ 2 là 地.nhé. 1. Khái niệm 地” biểu thị từ hoặc từ

.