倒 và những điều cần biết

倒 là một trong những từ nhiều nghĩa, và nhiều âm đọc trong hệ thống tiếng Trung hiện đại. Chính vì thế, đây cũng là một từ gây khó dễ với học sinh. Bài viết hôm nay sẽ nói về 倒 và những điều cần biết. 倒 có hai âm đọc là [dǎo] và [dào].

.