CỤM 3 TỪ VỚI 于

Trong tiếng Trung nhất là trong văn viết rất hay dùng các cụm 3 từ với 于. Trong đó 于 biểu đạt sự so sánh. Cấu trúc câu: Tính từ/ Động từ/ Số lượng từ + 于 + Từ ngữ thời gian/ Từ ngữ địa điểm/ Cụm danh từ/ Cụm động từ Chú ý: Tính từ và động từ phải là từ có hai âm tiết Một số cụm từ với 于 có: 接近于, 不同于, 等同于, 无异于, 类似于, 有别于, 近似于, 相当于… Ví dụ: 她这几天接近于疯狂的工作 Tā zhè jǐ tiān jiē jìn yú fēng kuáng de gōng zuò Mấy ngày gần đây cô ấy gần như làm việc điên cuồng   这种苹果不同于一般苹果 zhè zhǒng píng guǒ bù tóng yú yī bān píng guǒ Loại táo này không giống như táo bình thường   你不能把自已等同于一般的平民百姓 nǐ bù néng bǎ zìyǐ děng tóng yú yī bān de píng mín bǎ ixìng Bạn không thể đánh đồng bản thân như dân thường   那家工厂今年一个月的产量相当于去年一年的产量 nà jiā gōng chǎng jīn nián yī gè yuè de chǎn liàng xiāng dāng yú qù nián yī nián de chǎn liàng Sản lượng sản xuất một tháng của xưởng sản xuất đó năm nay ngang bằng với sản lượng sản xuất một năm của năm ngoái.   把药当饭吃无异于吸毒· bǎ yào dāng fàn chī wú yì yú xīdú Uống thuốc như ăn cơm chả khác gì uống thuốc độc.

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

.