CÁCH DÙNG 大概 VÀ 大约

大概 [ dà gài ] và 大约 [ dà yuē ] : Đều là phó từ, biểu đạt ý nghĩa là suy đoán về một tính huống hoặc số lượng. Cách dùng của hai từ này sẽ có những khác biệt như sau:
  1. 大概 [ dà gài ] hay dùng trong trường hợp suy đoán về một tình huống nào đó và biểu đạt tình huống đó có khả năng thành sự thực rất lớn.
Ví dụ: 大概他找到好工作了吧,你看他那悠闲劲儿 [ Dà gài tā zhǎo dào hǎo gōng zuò le ba, nǐ kàn tā nà yōu xián jìn er ] Anh ta chắc đã tìm được việc làm tốt rồi, Bạn xem anh ta nhàn hạ suốt thôi. 2. 大概 [ dà gài ] cũng có thể làm danh từ, biểu đạt đại khái tình hình hay nội dung. Ví dụ: 我只知道个大概,详细情况你还要等小王回来告诉你 [ wǒ zhǐ zhī dào gè dà gài, xiáng xì qíng kuàng nǐ hái yào děng xiǎo wáng huí lái gào sù nǐ ] Tôi chỉ biết đại khái vậy, để biết chi tiết tình hình bạn cần chờ tiểu Vương về nói với bạn.   他给我们介绍了一下学校的大概情况 [ tā gěi wǒ men jiè shào le yī xià xué xiào de dà gài qíng kuàng ] Anh ấy đã giới thiệu cho chúng tôi đại khái tình hình của trường học. 3. 大约 [ dà yuē ] ở trong câu thường làm trạng ngữ, biểu đạt ước tính về thời gian, tuổi, số lượng… Ví dụ: 这女孩大约十六七岁 [ zhè nǚ hái dà yuē shí liù qī suì ] Cô gái này khoảng mười sáu mười bảy tuổi.   现在大约是三点半 [ xiàn zài dà yuē shì sān diǎn bàn ] Bây giờ khoảng ba giờ rưỡi. 4. 大约 [ dà yuē ] cũng biểu đạt suy đoán về tình huống nào đó, ý nghĩa giống với 大概 [ dà gài ] Ví dụ: 今天他不在家,大约去女朋友家了 [ jīn tiān tā bù zài jiā, dà yuē qù nǚ péng yǒu jiā le ] Hôm nay anh ấy không có nhà, chắc là đến nhà người yêu rồi.   你大约还记得他那时的模样吧? [ nǐ dà yuē hái jì dé tā nà shí de mó yàng ba? ] Bạn chắc vẫn nhớ hình dáng anh ấy hồi đó chứ?

Tiếng trung Anfa : https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage: ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

 
.