ĐẠI TỪ CHỈ THỊ (P1)

ĐẠI TỪ CHỈ THỊ (P1)

Đại từ là thành phần không thể thiếu trong câu. Đại từ chỉ thị trong tiếng trung có tác dụng chỉ thị một sự vật sự việc. Các bạn đã biết cách sử dụng các đại từ chỉ thị trong tiếng trung chưa? Hôm nay ...
BIỂU ĐẠT HIỆN TẠI ĐƠN

BIỂU ĐẠT HIỆN TẠI ĐƠN

Khi muốn biểu đạt thì hiện tại đơn thì chúng ta cần sử dụng đến các mẫu câu biểu thị đang xay ra tại hiện tại. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về cách dùng những mẫu câu biểu đạt hiện tại nhé! ...
KHUYÊN NGĂN AI ĐÓ

KHUYÊN NGĂN AI ĐÓ

Để khuyên ngăn, ngăn cản một ai đó đừng làm gì trong tiếng trung thì chúng ta thường sử dụng các mẫu câu khuyên ngăn. Vậy bạn đã biết sử dụng những mẫu câu khuyên ngăn trong tiếng trung chưa? Hôm nay cùng Tiếng Trung ...
ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG

Trong tiếng trung để xưng hô với nhau thì chúng ta thường sử dụng các đại từ nhân xưng. Tiếng trung ngoài những đại từ nhân xưng cơ bản thì còn xuất hiện các loại đại từ nhân xưng trong khẩu ngữ. Hôm nay cùng ...
DIỄN ĐẠT TRONG TƯƠNG LAI

DIỄN ĐẠT TRONG TƯƠNG LAI

Khi muốn biểu đạt thì trong tương thì chúng ta cần sử dụng đến các mẫu câu biểu thị sắp, hoặc sẽ xảy ra trong tương lai. Hôm nay cùng Tiếng trung Anfa tìm hiểu về cách dùng những mẫu câu biểu đạt tương lai ...
THÁN TỪ TRONG TIẾNG TRUNG

THÁN TỪ TRONG TIẾNG TRUNG

Để biểu đạt tình cảm, cảm xúc trong khi nói chuyện người ta thường dùng đến câu cảm thán. Để làm rõ lên được câu cảm thán thì đi kèm nó là thán từ. Vậy các bạn đã biết đến những thán từ ấy chưa? ...
PHÂN LOẠI TỪ: 打算,计划,考虑

PHÂN LOẠI TỪ: 打算,计划,考虑

Khi học tiếng Trung các bạn sẽ thường bị vấp phải những từ có nghĩa giống nhau, thậm chí chúng còn có 1 số cách dùng giống nhau, bổ sung cho nhau. Những lúc như vậy nếu như không được phân loại từ rõ ràng, ...
CÁCH DÙNG TỪ: 好的-好啊-好吧-好嘛-好啦

CÁCH DÙNG TỪ: 好的-好啊-好吧-好嘛-好啦

Trong cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc bạn phải đưa ra ý kiến cá nhân. Vậy các bạn thường thể hiện quan điểm cá nhân bằng tiếng Trung như thế nào? Cụ thể ở đây là cách dùng một số từ trong tiếng ...
PHÂN BIỆT: 高兴、开心、快乐

PHÂN BIỆT: 高兴、开心、快乐

Phân loại từ là vấn đề mà các bạn học sinh luôn gặp phải trong việc học ngoại ngữ nói chung và học tiếng trung nói riêng. Việc học tính từ đã khó nay còn phải phân biệt các tính từ gần nghĩa lại càng ...
PHÂN BIỆT TỪ : 寂寞,孤独, 孤单 VÀ 特别, 尤其

PHÂN BIỆT TỪ : 寂寞,孤独, 孤单 VÀ 特别, 尤其

Tính từ là vấn đề mà các bạn học sinh luôn gặp phải trong việc học ngoại ngữ nói chung và học tiếng trung nói riêng. Việc học tính từ đã khó nay còn phải phân biệt các tính từ gần nghĩa lại càng khó ...
.