ĐẠI TỪ NGHI VẤN ” 什么”

Đại từ nghi vấn ” 什么” là đại từ rất quen thuộc, được sử dụng rộng rãi trong các cuộc hội thoại giao tiếp. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về các dùng cơ bản và mở rộng nó. Hôm nay cùng Tiếng Trung Anfa tìm hiểu nhé.

1.  Khái niệm

Đại từ nghi vấn ” 什么” là một trong 10 đại từ nghi vấn cơ bản thường dung nhất. Nó có nghĩa ” gì, cái gì” thường đặt trong câu nghi vấn.

2. Cách dùng của đại từ nghi vấn” ” 什么”

2.1 Biểu thị nghi vấn

Chữ “什么” ở đây biểu hiện trích dẫn sự việc không rõ ràng, khiến cho người ta nhất thời không đưa ra được kết luận.

Ví dụ: “爸爸,你看!” 他快活地叫起来, “这是什么?” Bàba, nǐ kàn!” Tā kuàihuó de jiào qǐlái, “zhè shì shénme? Bố ơi xem này!” – Anh ấy hoan hỉ khi bị gọi tỉnh dậy, “Đây là cái gì?” 你帮我看看这是什么东西呢? Nǐ bāng wǒ kàn kàn zhè shì shénme dōngxī ne? Bạn có thể giúp tôi xem đây là gì? 你和他有什么关系呀? Nǐ hé tā yǒu shé me guānxì ya? Mối quan hệ của bạn với anh ấy là gì?

 2.2 Biểu thị phản vấn (hỏi vặn lại)

Chữ “什么” ở đây làm thành phần phản vấn.

Ví dụ: 我们不是没有说什么不能告诉人的话么? /Wǒmen búshì méiyǒu shuō shénme bùnéng gàosu rén dehuà me?/ Chúng tôi không phải chưa nói qua về những điều không thể nói cho người khác sao?

2.3 Biểu thị nhấn mạnh

Ví dụ: 现在是什么时候,你们不知道吗? /Xiànzài shì shénme shíhou, nǐmen bù zhīdào ma?/ Bây giờ là lúc nào rồi, các cậu không biết sao??

Chữ “什么” ở đây nhấn mạnh ngữ khí biểu đạt, khiến cho người ta thoạt nghe liền có thể hiểu rõ ý của câu muốn nói.

2.4 Biểu thị phiếm chỉ

Ví dụ: 初入草原,听不见一点声音,也看不见什么东西。 /Chū rù cǎoyuán, tīng bújiàn yìdiǎn shēngyīn, yě kàn bújiàn shénme dōngxi./ Lần đầu vào thảo nguyên, không nghe thấy chút âm thanh nào, cũng không nhìn thấy thứ gì.

Chữ “什么” ở đây phiếm chỉ “任何/rènhé/: Bất kỳ”, “一切/yíqiè/” – đều mang hàm ý nói đầy đủ.

2.5 Biểu thị hư chỉ

Ví dụ: 一年到头,住在一个地方,并不是什么味的事情。 /Yìniándàotóu, zhù zài yígè dìfāng, bìng búshì shénme wèi de shìqing./ Quanh năm suốt tháng, ở một địa phương, không phải việc ý nghĩa gì.

Chữ “什么” ở đây không có bất kì ý nghĩa gì, trong ngữ cảnh có thể có có thể không.

2.6 Biểu thị liệt kê

Ví dụ: 什么广东凉席福建纸伞,苏州刺绣… /Shénme guǎngdōng liángxí fújiàn zhǐ sǎn, sūzhōu cìxiù…/ Chiếu Quảng Đông, ô giấy Phúc Kiến, hàng thêu Tô Châu…. các loại.

Chữ “什么” ở đây biểu thị rất nhiều, liệt kê không hết.

2.7 Biểu thị phúc chỉ

Ví dụ: 叫它干什么它就干什么。 /Jiào tā gànshénme tā jiù gànshénme./ Gọi nó làm gì thì làm cái đó.

Chữ “什么” ở đây chỉ sự vật cùng loại được thay thế, việc trước quyết định việc sau, ý nghĩa của chúng không khác nhau.

2.8 Biểu thị miệt thị (coi khinh)

Ví dụ: 这是店主的诡计,吓唬那些胆小的人到他家去歇。我怕什么! /Zhè shì diànzhǔ de guǐjì, xiàhǔ nàxiē dǎn xiǎo de rén dào tā jiā qù xiē. Wǒ pà shénme!/ Đây là mánh khóe của chủ tiệm, hù họa những người nhát gan đến nhà anh ta nghỉ ngơi. Tôi sợ gì chứ!

Chữ “什么” ở đây có nghĩa là coi thường, không để mắt đến hoặc hoàn toàn không đáng là một sự việc

2.9 Biểu thị kinh ngạc

Ví dụ: 什么!戴旧毡帽朋友几乎不相信自己的耳朵。 /Shénme! Dài jiù zhān mào péngyǒu jīhū bù xiāngxìn zìjǐ de ěrduǒ./ Cái gì!! Người bạn đội mũ nỉ cũ gần như không tin vào tai mình.

Chữ “什么” ở đây có nghĩa là ngoài dự tính, rất ngạc nhiên.

2.10 Biểu thị tá chỉ ( mượn, nhờ cậy)

Ví dụ: 为了赎回她自己,我要什么都可以。 Wèi le shú huí tā zìjǐ, wǒ yào shénme dōu kěyǐ. Để chuộc tội cho bản thân cô ấy, tôi muốn gì đều được hết. Chữ “什么” ở đây mượn để chỉ chung các loại sự vật.

2.11 “什么的”đứng sau 1 hoặc vài thành phần liệt kê.

Ví dụ: 小李不喜欢看书什么的,就喜欢打篮球。 XiǎoLǐ bù xǐhuan kànshū shénme de, jiù xǐhuan dǎ lánqiú. Tiểu Lý không thích đọc sách, chỉ thích đánh bóng rổ. 我想去市场买点白菜、萝卜什么的。 Wǒ xiǎng qù shìchǎng mǎi diǎn báicài, luóbo shénme de. Tôi muốn đi chợ mua ít cải thảo, cà rốt .

2.12 “什么的” dùng sau danh từ chỉ vật, không dùng danh từ chỉ người hoặc địa điểm .

Ví dụ: Hoàng đế nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc có Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế,Đường Thái Tông. Câu sai: 中国历史上著名的皇帝有秦始皇、汉武帝、唐太宗什么的。 Zhōngguó lìshǐ shàng zhùmíng de huángdì yǒu Qínshǐhuáng, Hànwǔdì, Tángtàizōng shénme de. Câu đúng: 中国历史上著名的皇帝有秦始皇、汉武帝、唐太宗等

2.13 Dùng trước danh từ biểu thị thái độ phê bình.

你这是什么态度? Nǐ zhè shì shénme tàidù?/ Cậu là thái độ gì vậy? 什么啊!明明是你做错了,怎么能怪别人呢? Shénme huà a! Míngmíng shì nǐ zuò cuò le, zěnme néng guài biérén ne? Lời nói gì vậy! Rõ ràng là bạn làm sai, sao có thể trách người khác?

2.14 .Dẫn lời người khác, phía trước thêm “ 什么” biểu thị ko đồng ý với cách nói nào đó

A.什么+ X

Ví dụ: 什么黑猫、白猫,能抓老鼠就是好猫。 Shénme hēi māobái māo, néng zhuā lǎoshǔ jiù shì hǎo māo. Cái   mèo đen, mèo trắngcó thể bắt chuột chính là mèo tốt.

B.什么+ X 不 X + 的

Ví dụ: 别老说什么领导不领导,咱们都是同学,你别这么叫我。 Bié lǎo shuō shénme lǐngdǎo  lǐngdǎo de, zánmen dōu shì tóngxué, nǐ bié zhème jiào wǒ. Đừng lúc nào cũng nói cái gì lãnh đạo với không lãnh đạo, chúng ta đều là bạn học, bạn đừng gọi tôi như thế .

C.什么+ X 的+ Y的

Ví dụ: 咱们本来就是一家人,还分什么你的我的呢。 /Zánmen běnlái jiù shì yī jiā rén, hái fēn shénme  de  de ne. Chúng ta vốn dĩ là người 1 nhà, còn phân cái gì của bạn của tôi nữa.

2.15.Động từ + 什么!biểu thị không hài lòng với đối phương.

Ví dụ: 什么!我是认真的! Xiào shénme! Wǒ shì rènzhēn de! Cười cái gì! Tôi nghiêm túc đấy!

2.16 .Động từ + 什么 + Động từ => biểu thị rất không hài lòng với đối phương.

Ví dụ : 什么!你以为你跑了就没事了? Pǎo shénme pǎo! Nǐ yǐwéi nǐ pǎo le jiù méishì le? Chạy cái gì mà chạy! Mày tưởng là mày chạy rồi thì không sao à? 什么!你们就不能安静一会儿吗? Chǎo shénme chǎo! Nǐmen jiù bù néng ānjìng yīhuǐr ma? Cãi nhau cái gì mà cãi nhau ! Các bạn không thể yên tĩnh 1 lúc à?

2.17 有什么+  + động từ + 的

=> đây là kết cấu câu phản vấn => biểu thị không đáng làm việc gì, biểu thị sự không hài lòng của người nói. Ví dụ: 你有什么好犹豫?合不来就分手呗! Nǐ yǒu shénme hǎo yóuyù de? Hé bù lái jiù fēnshǒu bei! Bạn có gì mà do dự? Không hợp thì chia tay thôi. 这个问题有什么可讨论!原来怎么做就怎么做呗! Zhè ge wèntí yǒu shénme  tǎolùn de! Yuánlái zěnme zuò jiù zěnme zuò bei! Vấn đề này có cái gì thảo luận! Ban đầu làm thế nào thì cứ làm thế đó!

2.18 有什么+ 好/ 可 + cụm thành ngữ + 的 => 好/ 可 có thể không cần

Ví dụ: 有什么(好)大惊小怪,这件事儿我见得多了。 Yǒu shénme (hǎodàjīngxiǎoguài de, zhè jiàn shì wǒ jiàn dé duō le. Có cái gì đáng ngạc nhiên đâu, việc này tôi gặp nhiều rồi.

2.19 有什么+  tính từ + (的)?=> đây là câu phản vấn, biểu thị ý không cho là như thế.

Ví dụ: 在朋友面前唱歌,有什么不好意思? Zài péngyou miànqián chànggē, yǒu shénme  hǎoyìsi de? Hát trước mặt bạn bè, có cái gì ngại chứ? 就买火车票,有什么? Jiù mǎi huǒchē piào, yǒu shénme nán de? Chỉ là mua vé tàu, có cái gì khó chứ?

2.20 “这有什么”biểu thị không cho là như thế

A:听说这个外国人认识3000 个汉字呢。 Tīngshuō zhè ge wàiguó rén rènshi 3000 ge Hànzì ne. Nghe nói người nước ngoài  này nhận biết được 3000 chữ Hán. B: 这有什么?我7岁的儿子也认识3000个汉字呢! ( biểu thị không có gì giỏi cả Zhè yǒu shénme? Wǒ 7 suì de érzi yě rènshi 3000 gè Hànzì ne! Có cái gì đâu? Con trai tôi 7 tuổi cũng nhận biết 3000 chữ Hán! A: 你一个女孩子,怎么老跟男同学在一起啊? Nǐ yī gè nǚ háizi, zěnme lǎo gēn nán tóngxué zài yīqǐ a? Con 1 mình con gái, sao lúc nào cũng ở cùng con trai vậy? B: 这有什么?他们对我挺好的啊。( biểu thị không vấn đề gì Zhè yǒu shénme? Tāmen duì wǒ tǐng hǎo de a. Có gì đâu? Bọn nó rất tốt với con. Trên đây là toàn bộ kiến thức về đại từ nghi vấn “什么” . Hi vọng các bạn có thể nắm rõ và dùng thành thạo trong tiếng trung nhé. Nếu bạn cần trợ giúp trong việc tìm hiểu và các vấn đề chung liên quan đến việc học tiếng trung Hãy truy cập website chính thức của trung tâm:

Tiếng trung Anfa: https://tiengtrungcoban.vn

Fanpage:  ANFA – TIẾNG TRUNG CƠ BẢN 

Địa chỉ: Chùa Láng, Đống Đa . 096 568 52 66

 

.