BÀI 16 HỎI TÊN – NGỮ PHÁP

 

Chủ đề thứ 2 trong khóa học này là hỏi tên.

Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục học viết các chữ Hán liên quan đến chủ đề này nhé!

 

.