BÀI 14 CHÀO HỎI – TẬP VIẾT

 

Chào mừng các bạn đến với chủ đề giao tiếp Tiếng Trung đầu tiên đó là chào hỏi

Trong bài này chúng ta sẽ bắt đầu học viết những chữ Hán đầu tiên.

Để viết tốt chữ Hán thì cách duy nhất đó là viết đi viết lại nhiều lần nhé.

.