Back

HƯỚNG DẪN XÓA DỮ LIỆU

URL hướng dẫn xóa dữ liệu đăng nhập Facebook của mình tại ứng dụng Anfa

Anfa là một ứng dụng giáo dục và chúng tôi không lưu dữ liệu cá nhân của bạn trong máy chủ của chúng tôi. Theo chính sách của Facebook, chúng tôi phải cung cấp URL gọi lại xóa dữ liệu người dùng hoặc URL hướng dẫn xóa dữ liệu.

Nếu bạn muốn xóa các hoạt động của mình đối với Anfa, bạn có thể xóa thông tin của mình bằng cách làm theo các bước sau:

1. Đi tới Cài đặt & Quyền riêng tư của Tài khoản Facebook của bạn. Nhấp vào “Cài đặt”

2. Tìm kiếm “Ứng dụng và trang web” và bạn sẽ thấy tất cả các ứng dụng và trang web mà bạn đã liên kết với Facebook của mình.

 

3. Tìm kiếm tới “Anfa” trong danh sách và nhấp vào “Gỡ”

4. Tuỳ chọn và nhấp vào “Xóa, gỡ bỏ“.

5. Xin chúc mừng, bạn đã xóa thành công các hoạt động ứng dụng của mình.

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH