Back

[section label=”Header” padding=”5px” class=”header-header”]

[row style=”collapse”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[featured_box img=”36″ img_width=”80″ pos=”left” link=”/”]

TIẾNG TRUNG ONLINE

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”right” visibility=”hide-for-small”]

[button text=”Giới thiệu” color=”secondary” style=”link” link=”#gioi-thieu”]

[button text=”Lợi ích” color=”secondary” style=”link” link=”#loi-ich”]

[button text=”Mô hình học” color=”secondary” style=”link” link=”#mo-hinh-hoc”]

[button text=”Đăng ký ngay” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”#dang-ky-hoc” class=”fancybox”]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_image id=”1663″ image_size=”original” margin=”0px 0px 20px 0px” animate=”bounceIn”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Bạn có đang” margin_bottom=”10px”]

 • Muốn học tiếng Trung nhưng không biết bắt đầu từ đâu
 • Muốn học tiếng Trung nhưng không có nhiều thời gian đến trung tâm học.
 • Khoảng cách địa lý quá xa, không thể đến trung tâm học offline.

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[ux_image id=”270″]

[/col]

[/row]
[section bg=”820″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(148, 10, 42, 0.78)” dark=”true” padding=”0px”]

[gap height=”10px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Ở khóa học nâng cao này, bạn sẽ được” tag_name=”h4″]

 • Học phát âm tiếng Trung chuẩn Bắc Kinh
 • Thực hành giao tiếp các chủ đề cơ bản trong cuộc sống 
 • Phản xạ các chủ đề, hội thoại giao tiếp về cuộc sống hàng ngày tốc độ chậm rồi tăng dần tốc độ

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Hơn thế nữa, bạn còn được” tag_name=”h4″]

 • Hoàn thiện phát triển bản thân, phát triển tư duy

 • Tăng cường năng lực giao tiếp

 • Phát triển năng lực cam kết

 • Phát triển năng lực quản trị bản thân

 • Học thói quen về đích

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Câu chuyện thành công” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”0px”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title style=”center” text=”CÂu chuyện thành công” color=”rgb(148, 10, 42)” margin_bottom=”0px”]

Chúng tôi đã giúp hơn 700 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung và giờ đến lượt bạn

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=W_nBq4u8CRY”]

[/col]

[/row]

[/section]

[block id=”327″]

[ux_image id=”928″]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH