Back

[section label=”Header” padding=”5px” class=”header-header” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”collapse”]

[col span=”5″ span__sm=”12″ align=”center” visibility=”hide-for-small”]

[featured_box img=”3228″ img_width=”80″ pos=”left” link=”/”]

HỌC TIẾNG TRUNG 1:1

[/featured_box]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ padding=”20px 0px 0px 0px” align=”right” visibility=”hide-for-small”]

[button text=”Giới thiệu” color=”secondary” style=”link” link=”#gioi-thieu”]

[button text=”Lợi ích” color=”secondary” style=”link” link=”#loi-ich”]

[button text=”Mô hình học” color=”secondary” style=”link” link=”#mo-hinh-hoc”]

[button text=”Đăng ký ngay” radius=”10″ icon=”icon-angle-right” link=”#dang-ky-hoc” class=”fancybox”]

[/col]

[/row]

[/section]
[ux_image id=”1656″ image_size=”original” margin=”0px 0px 20px 0px” animate=”bounceIn”]

[row v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Bạn có đang” margin_bottom=”10px”]

Chưa có nhiều vốn từ vựng cần thiết để tiến hành giao tiếp

Khó khăn trong việc nghe hiểu ở tốc độ nhanh

Khó khăn trong việc sử dụng các cấu trúc câu nâng cao

Khó khăn trong việc nghe hiểu hoặc giao tiếp bằng các câu tục ngữ, thành ngữ hay dùng trong đời sống

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[ux_image id=”270″]

[/col]

[/row]
[section bg=”821″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(148, 10, 42, 0.78)” dark=”true” padding=”0px”]

[gap height=”10px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Ở khóa học mở rộng này, bạn sẽ được” tag_name=”h4″]

  • Nghe hiểu những chủ đề quen thuộc một cách tự nhiên
  • Phản xạ nhanh các chủ đề thường gặp trong cuộc sống một cách dễ dàng, chủ động
  • Đọc hiểu những đoạn văn dài hơn và nắm được các ý nhanh chóng
  • Hát được tất cả các bài hát tiếng Trung đơn giản mà không cần phiên âm
  • Xem film với nội dung đơn giản mà không cần phụ đề.

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title text=”Hơn thế nữa, bạn còn được” tag_name=”h4″]

  • Hoàn thiện phát triển bản thân, phát triển tư duy
  • Tăng cường năng lực giao tiếp
  • Phát triển năng lực cam kết
  • Phát triển năng lực quản trị bản thân
  • Học thói quen về đích

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Câu chuyện thành công” bg_color=”rgb(247, 247, 247)” padding=”0px”]

[gap]

[row h_align=”center”]

[col span=”8″ span__sm=”12″ animate=”bounceIn”]

[title style=”center” text=”CÂu chuyện thành công” color=”rgb(148, 10, 42)” margin_bottom=”0px”]

Chúng tôi đã giúp hơn 700 học viên thành công trên con đường chinh phục tiếng Trung và giờ đến lượt bạn

[ux_video url=”https://www.youtube.com/watch?v=w7-plPKH1Co”]

[/col]

[/row]

[/section]

[block id=”327″]

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH