Back

– Người bắt đầu học tiếng Trung.

Nền tảng học website của Anfa

Thời gian học 1-1,5 tháng

+ Các thành phần cấu tạo 1 âm tiết trong tiếng Hán
+ Luyện tập phát âm tiếng Trung thành thạo
+ Tư vấn lộ trình và định hướng học tập sau Nhập môn

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN LỘ TRÌNH